Logo WFOŚiGW

Edukacja Ekologiczna ZSO w Godzianowie 

Obszar priorytetowy: „Zrównoważone korzystanie   z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wonnej”
Całkowity koszt zadania –  21 579 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 18 579 złWięcej informacji

1 1

Zbiornik na deszczówkę przed ZSO w Godzianowie

1 2

Zbiornik na deszczówkę przed ZSO w Godzianowie

1 3

Zbiornik na deszczówkę przed ZSO w Godzianowie

1 4

Podziemny zbiornik na deszczówkę  przy ZSO w Godzianowie (w budowie)