Logo WFOŚiGWEdukacja Ekologiczna ZSO w Godzianowie 

pt.: ”Nasz niewidzialny skarb- czyste powietrze”
Całkowity koszt zadania –  20 684 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 18 184 zł

Więcej informacji