Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, iż na terenie całego kraju 2020 roku rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, 
którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Więcej informacji w załączniku.
Załącznik