Przewidywane terminy odczytów stanów wodomierzy:

14.06.2021 r. Godzianów ul. Modrzewiowa i ul. Północna

15 – 16.06.2021 r. Godzianów ul. Północna

17 – 18.06.2021 r. Kawęczyn (od nr 1)

Odczyty będą wykonywane przez Inkasenta w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownik dokonujący odczytu, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa.

Podczas kontaktu inkasenta z właścicielem nieruchomości lub domownikiem uprzejmie prosimy o przekazanie informacji, czy dana osoba jest objęta kwarantanną domową!

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.