Doniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej było oddanie do użytku pierwszego w Polsce autobusu elektrycznego pozyskanego przez naszą gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez Wójta Gminy – Andrzeja Mozgę. Ksiądz proboszcz Krzysztof Wasiak poświęcił autobus.

Wstęgę przecięli: Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Sałek, Prezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Artur Michalski, Wójt Gminy Godzianów – Andrzej Mozga, Przewodnicząca Rady Gminy w Godzianowie – Halina Karalus oraz Dyrektor Szkoły – Lucja Supera.
Uroczystość uświetnił występ uczniów klasy 1. i 2. przygotowany przez p. Danutę Mozgę i Agnieszkę Muchyńską.
27
Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

1

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

2

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przywitanie gości przez Wójta Gminy Andrzeja Mozgę

3

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - odegranie hejnału gminy

4

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - występ dzieci z ZSO w Godzianowie

5

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - występ dzieci z ZSO w Godzianowie

6

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - występ dzieci z ZSO w Godzianowie

7
Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu 
8

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

 

9

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

10

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe

11

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

12

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - poświęcenie autobusy przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Wasiaka

13

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - poświęceni autobusu przemówienia okolicznościowe

14

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - poświęcenie autobusu przemówienia okolicznościowe

15

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - goście zaproszeni

16

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe 

17

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przecięcie wstęgi

18

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - oficjalne przekazanie kluczyków

19

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - oficjalne przekazanie kluczyków

20

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe 

21

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu

22

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe

23

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe

24

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe

25

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe

26

Oddanie do użytku szkolnego, elektrycznego autobusu - przemówienia okolicznościowe