l  29 000 remont - wkład własny Urzędu Gminy,

l  50 000 - dofinansowanie z WFOŚ i WG w Łodzi;

Symbolicznego otwarcia sali dokonali: Prezes WFOŚiGW w Łodzi – Wojciech Miedzianowski, Wójt Gminy Godzianów – Andrzej Mozga, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Irena Maria Lesiak oraz nauczycielka biologii i przyrody – Katarzyna Łukaszewicz.

Remont polegał na wykonaniu przyłącza wodnego z kotłowni i kanalizacji do studzienki kanalizacyjne na zewnątrz budynku, wylewek, wykładziny, oraz zamurowaniu wnęk po piecach i szafach, wykonie sufitu podwieszanego, wymianie drzwi wejściowych na nowe drewniane. Do nowej pracowni zakupiono ławki, krzesła, biurko nauczycielskie, szafy, tablice wolnostojącą, tablice szkolną oraz stół laboratoryjny. Krzesła wykonane są z recyklingu plastiku. Na ścianie zamontowano fototapetę. Zakupiono zestawy pomocy dydaktycznych. Zamontowano monitor interaktywny, laptop oraz głośniki.

2
Otwarcie eko pracowni

3
Otwarcie eko pracowni

4

Otwarcie eko pracowni

5

Otwarcie eko pracowni - przecięcie wstęgi

6
Otwarcie eko pracowni - zwiedzanie przez gości zaproszonych

7

Otwarcie eko pracowni- zwiedzanie przez gości zaproszonych

8

Otwarcie eko pracowni- zwiedzanie przez gości zaproszonych

9

Otwarcie eko pracowni- zwiedzanie przez gości zaproszonych

10

Otwarcie eko pracowni- zwiedzanie przez gości zaproszonych

11

Otwarcie eko pracowni- zwiedzanie przez gości zaproszonych