Pracownia językowa wyremontowana została ze środków pozyskanych z konkursu
„Do hymnu”, Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji i Urzędu Gminy;
Zaszczyt otwarcia sali przypadł w udziale: Ministrowi w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pawłowi Sałkowi, Przewodniczącej Rady Gminy w Godzianowie – Halinie Karalus, nauczycielom języków obcych: Magdalenie Jaskule i Jackowi Madanemu. Remont polegał na wykonaniu wylewek, położeniu wykładziny, oraz zamurowaniu wnęk po piecach i szafach, wykonano sufit podwieszany z nowym oświetleniem, wymieniono drzwi wejściowe na nowe drewniane. Wygipsowano i pomalowano ściany. Klasa wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne: jednostkę centralną, panele przyłączeniowe, monitor dotykowy, komputer nauczycielski, słuchawki dla uczniów. W pracowni urządzono 24 stanowiska uczniowskie z nowymi stolikami i ekologicznymi oraz ergonomicznymi krzesłami.

 1
Otwarcie nowej pracowni językowej - przed wejściem do sali językowej

2
Otwarcie nowej pracowni językowej - przecięcie wstęgi

3
Otwarcie nowej pracowni językowej - zwiedzanie sali przez gości zaproszonych

4

Otwarcie nowej pracowni językowej - zwiedzanie sali przez gości zaproszonych

5

Otwarcie nowej pracowni językowej - dyrektor szkoły udziela wywiadu do lokalnych mediów

6
Otwarcie nowej pracowni językowej - zwiedzanie sali przez gości zaproszonych

7

Otwarcie nowej pracowni językowej - zwiedzanie sali przez gości zaproszonych

8
Otwarcie nowej pracowni językowej -zwiedzanie sali przez gości zaproszonych

9
Otwarcie nowej pracowni językowej - dyrektor szkoły udziela wywiadu  dla TVP Łódź

10
Otwarcie nowej pracowni językowej - nauczyciel języka angielskiego w ZSO w Godzianowie p. Jacek Madany