08.06.2021 r. Godzianów ul. Brzozowa (od ostatniego numeru), ul. Południowa (od nr 1)

09.06.2021 r. Godzianów cd. ul. Południowej, ul. Zielona, ul. Malownicza, ul. Sportowa

10.06.2021 r. Godzianów ul. Lipowa, ul. Leśna, Zapady (od nr 77 do 80)

11.06.2021 r. Godzianów ul. T. Kościuszki (od strony Zapad)

Odczyty będą wykonywane przez Inkasenta w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownik dokonujący odczytu, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa.

Podczas kontaktu inkasenta z właścicielem nieruchomości lub domownikiem uprzejmie prosimy o przekazanie informacji, czy dana osoba jest objęta kwarantanną domową!

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Jednocześnie informujemy, że są to przewidywane terminy odczytów stanów wodomierzy, które mogą ulec zmianie.

Dalsze przewidywane terminy i miejsca odczytów zostaną przekazane w późniejszym czasie.
Sposób odczytu wodomierzy