Informujemy, że osoby, u których była firma wykonująca szacunek mocy instalacji OZE, mogą od dnia 08.05.2021 r. podpisywać umowy między Gminą a Mieszkańcem.

W tym celu zapraszamy do Urzędu Gminy w Godzianowie w określonych terminach:

Dnia 11.05.2021 r. w godz. 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 18:00

Dnia 12.05.2021 r. w godz. 10:00 – 12:00

Z racji panującej sytuacji epidemiologicznej prosimy o zachowanie podstawowych środków ochronnych tj. maseczki oraz zachowanie dystansu. Prosimy o zabranie własnych długopisów.

UWAGA! Do podpisania umowy niezbędne jest stawienie się wszystkich właścicieli/ współwłaścicieli oraz numer księgi wieczystej/aktu notarialnego potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na której ma być montowana instalacja i dowody osobiste.

Podpisywanie umów odbywać się będzie w określonych godzinach w Sali nr 2 na parterze budynku Urzędu.