Drukuj

Logo WFOŚiGW

Otwarcie eko pracowni przy ZSO w Godzianowie

Całkowity koszt zadania - 57 336 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50 000 zł

W dniu 30 kwietnia 2021r. w naszej szkole dokonano odbioru nowej eko pracowni. Wykonano w pracowni generalny remont i zakupiono nowe wyposażenie . Remont polegał na wykonaniu przyłącza wodnego z kotłowni
i kanalizacji do studzienki kanalizacyjne na zewnątrz budynku, zebraniu warstwy piasku po usuniętej podłodze, wykonaniu wylewek, położenia styropianu o grubości 10 cm, foli izolacyjnej i wykładziny PCV (spawanej) oraz zamurowaniu wnęk po piecach i szafach, wykonie sufitu podwieszanego typu Amstrona, wymianie drzwi wejściowych na nowe drewniane. Do nowej pracowni zakupiono ławki, zielone krzesła, biurko nauczycielskie, szafy, tablice wolnostojącą, tablice szkolną oraz stół laboratoryjny. Na ścianie zamontowano fototapetę. Zakupiono zestawy pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych. Zakupiono monitor interaktywny, laptop oraz głośniki. Zgodnie z wykazem zakupiono nowe rośliny. Uroczystego otwarcia dokonamy jak uczniowie wrócą do szkoły w mamy nadzieję, że będzie to w maju.