W dniu dzisiejszym tj. 16.10.2020 r. zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w Godzianowie” zadanie współfinansowane jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją w obszary wiejskie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2021 Tablice Gmina Godzianów A3 1