W dniu 28 kwietni 2021 r. o godz. 14:00 w GCKSiB w Godzianowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Godzianów.
Porządek obrad