Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 roku .     

 przedł nab 15  Pan Andrzej Mozga - Gminny Komisarz Spisowy w Godzianowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji w załącznikach.  

Ogłoszenie

Formularz