PlakatA3 nabor 18 11 1

Pan Andrzej Mozga - Gminny Komisarz Spisowy w Godzianowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji w załącznikach.

Ogłoszenie

Formularz