Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego itp.
Więcej informacji w załącznikach.

Zarządzenie Nr 6/2021

Złącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr.5