Jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu „Zatrudnienie zawsze w cenie - program aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej”.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy  kilka najważniejszych informacji o Projekcie:

Uczestnikami naszego projektu będzie 65 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w woj. łódzkim, w tym:

  • 35 osób biernych zawodowo
  • 30 osób bezrobotnych (w tym min. 7 osób długotrwale bezrobotnych)
  • co najmniej 39 osób z niskim wykształceniem
  • co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami

nasz Projekt jest dostępny dla Osób z różnym rodzajem Niepełnosprawności

  • co najmniej 39 Uczestników stanowić będą osoby zamieszkałe w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa, tj: kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński.
  • co najmniej 20 Uczestników stanowić będą mieszkańcy miast średnich tracących funkcje społeczne, tj: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz.

Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO WŁ 2014-2020.

Działania naszego projektu obejmą:

1)      Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie IPD) w wymiarze 3 godz./osoba. 

2)      Pośrednictwo pracy w wymiarze 10 godz./osoba i/lub poradnictwo zawodowe w wymiarze 4 godz./osoba.

3)      Szkolenia zawodowe (w wymiarze średnio 120 godz.) zakończone egzaminami, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

Co najmniej 20-stu Uczestników weźmie udział w szkoleniu w zawodzie Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej lub Asystent osobisty lub Asystent osoby z niepełnosprawnościami.

4)      3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką ukończonych szkoleń. 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie dodatkowe:

- stypendium szkoleniowe dla wszystkich 65 Uczestników

- stypendium stażowe dla wszystkich 65 Uczestników

- refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenie dla 40 Uczestników

- refundację kosztów dojazdu na staż dla wszystkich 65 Uczestników

- refundację kosztów opieki dla 6 Uczestników podczas szkolenia i stażu

Zachęcamy do kontaktu z nami- chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.

Artur Olesiński

tel. 531 074 935

ICT Artur Olesiński

Ul. Bieniewicka 53

05-870 Błonie