Informacja dotycząca współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Roczny program współpracy

Formularz zgłoszenia opinii

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji