Logo

SOŁECTWO Byczki    -  Grant:

„ Przyjazna świetlica – spędzajmy razem czas w Byczkach 

Zakończono wykonanie projektu pn.  Przyjazna świetlica – spędzajmy razem czas w Byczkach  w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych z terenów wiejskich.

            Projekt polegał na odświeżeniu i wyposażeniu świetlicy w Byczkach oraz na zakupie elementów strojów dla członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Byczki i Okolicy oraz przygotowaniu nowych występów wokalno-tanecznych przez członków stowarzyszenia. Dzięki temu powstało miejsce, w którym mieszkańcy sołectwa mogą zintegrować się, spędzając wspólnie czas, kultywować tradycyjne obrzędy ludowe, piosenkę folklorystyczną i taniec. Zakończenie projektu zwieńczone było występem wokalno-muzycznym Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Byczki i Okolicy na imprezie integracyjnej mieszkańców sołectwa Byczki i gminy Godzianów.

Byczki2

Panie z KGW z Byczek podczas prac remontowych

Byczki3

KGW w Byczkach

 

 

Byczki5

Podsumowanie projektu Przyjazdna Świetlica - spędzajmy razem czas w Byczkach

Byczki6

KGW podczas prac przy realizacji grantu Przyjazna świetlica – spędzajmy razem czas w Byczkach