logo 2

SOŁECTWO KAWĘCZYN    -  Grant:

„ Remont pomieszczenia na Izbę Tradycji poświęconą założycielkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkom Spółdzielni Kółek Rolniczych”

Zakończono wykonanie projektu pn. "Remont pomieszczenia na Izbę Tradycji poświęconą założycielkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkom Spółdzielni Kółek Rolniczych" w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych z terenów wiejskich.

            Projekt polegał na odświeżeniu pomieszczenia, w którym mieści się „Izba Tradycji Kawęczyna”, oraz montażu zakupionego wyposażenia i wyeksponowaniu materiałów archiwalnych. Dzięki temu powstało miejsce, w którym mieszkańcy sołectwa mogą zintegrować się, spędzając wspólnie czas.  „Izba Tradycji Kawęczyna” daje również możliwość poznania kawałka historii tego rejonu i upamiętnia działalność Koła Gospodyń Wiejskich i Spółdzielni Kółek Rolniczych. Zakończenie projektu zwieńczone było uroczystym otwarciem „ Izby Tradycji Kawęczyna”.

           Miejsce to będzie służyło zarówno mieszkańcom, jak i gościom odwiedzającym Kawęczyn.
Kawęczyn 1
Członkowie stowarzyszenia "Nad Stawem"

Kawęczyn 2

Eksponaty w Izbie Pamięci w Kawęczynie

Kawęczyn 3

Członkini stowarzyszenia "Nad Stawem" podczas otwarcia Izby Pamięci

Kawęczyn 4
Pracownicy Urzędu Gminy przy pracach remontowych Izby pamięci

Kawęczyn 5

Wójt Gminy Godzianów wraz z Panią sołtys z Kawęczyna podczas otwarcia Izby pamięci

Kawęczyn 6

Poczęstunek podczas otwarcia Izby Pamięci w Kawęczynie