19.10.2020 r. Godzianów ul. Brzozowa (od ostatniego numeru), ul. Południowa (od nr 1)

20.10.2020 r. Godzianów cd. ul. Południowej, ul. Zielona

21.10.2020 r. Godzianów ul. Lipowa, ul. Leśna

22.10.2020 r. Godzianów ul. T. Kościuszki (od strony Zapad)

23.10.2020 r. Godzianów ul. Klonowa, ul. Modrzewiowa

26 - 27.10. 2020 r. Godzianów ul. Północna

28 - 29.10.2020 r. Kawęczyn (od nr 1)

30.10 - 06.11.2020 r. Lnisno, Byczki

09 - 13.11.2020 r. Płyćwia

16 - 17.11.2020 r. Zapady (od nr 1)

Odczyty będą wykonywane przez Inkasenta w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownik dokonujący odczytu, muszą zachować reżim sanitarny. Wobec powyższego prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (2m) oraz zastosowanie środków ochrony indywidualnej, poprzez osłonę ust i nosa.

Podczas kontaktu inkasenta z właścicielem nieruchomości lub domownikiem uprzejmie prosimy o przekazanie informacji, czy dana osoba jest objęta kwarantanną domową!

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że są to przewidywane terminy odczytów stanów wodomierzy, które mogą ulec zmianie.

Jak poprawnie odczytać stan wodomierza