Powszechny spos rolny plakat

INFORMACJA

Gminne Biuro Spisowe w Godzianowie

 z siedzibą w Urzędzie Gminy Godzianów ul. Klonowa 5.

funkcjonuje od dnia 01 września do 30 listopada 2020 roku.

Wszelkich  informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego udzielają członkowie biura
w godzinach pracy urzędu  / poniedziałek, środa, czwartek - 7.30-15.30,                           
wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00/.

Po godzinach pracy urzędu w dni robocze  pełnione są dyżury telefoniczne do godz.20.00 pod numerami :

  1. Wanda Nowak – koordynator gminny tel.512 385 381;
  2. Renata Klimczyk –   tel. 609 373 617;
  3. Ilona Teysler -  tel. 609 629 180;
  4. Dorota Sikora tel.783 692 582.