Zarząd Powiatu w Skierniewicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Godzianów posiadających działki przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych o nr 2933E oraz 5103E o wycinkę drzew- gatunek topola, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie z drogami powiatowymi, w celu uporządkowania gospodarki drzewnej oraz wykonania nowych nasadzeń.

Jednocześnie informujemy o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu.