Bezpłatne szkolenie dla pracodawców z województwa łódzkiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 

Informacje_o_szkoleniach_PPK_-_łódzkie.pdf