Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie szkolenie e-learningowym pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowany do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Fundusz sołecki

Harmonogram szkolenia

Karta zgłoszeniowa