Informacje dotyczące glosowania korespondencyjnego, więcej informacji w załączniku.

Załącznik