Informacja dla rolników którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem ASF. 

Informacja pdf.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/300-tys-zl-na-odtworzenie-potencjalu-produkcji-rolnej.html