laptopy1

Dzięki otrzymanym środkom zakupiono laptopy, dostępy do Internetu oraz oprogramowanie. Sprzęt ten zostanie przekazany do naszych szkół, ażeby te z kolei rozdysponowały go wśród najbardziej potrzebujących uczniów w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

Zdalna Szkoła - informacja

Laptopy 2