Informacja dotyczy zamiaru budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w Godzianowie (numery działek).

Obwieszczenie 1

Obwieszczenie 2