Zarządzenie Nr. 9/2020 Wójta Gminy Godzianów w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na trenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Godzianów.

Zarządzenie NR 9/2020 Wójta Gminy Godzianów