Gminna Spółka Wodna w Godzianowie informuje, że stawka w roku 2020 wynosi 15 zł/ha
Nr. konta: 76 9288 1040 1560 0387 2000 0010
Wpłat można dokonywać także u sołtysów.