doractwo rolnicze Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
                                                             Rejon Skierniewice 

                                                                  INFORMUJE   
                        26.02.2020 r. godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Godzianowie odbędzie się

                                            KURS CHEMIZACYJNY

            Uprawniający do zakupu i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

            Zainteresowanych prosimy o kontakt
            p. Ewa Sawicka

        nr.tel. (46) 832 32 23  lub 517 739 201