ARiMR informuje o zabezpieczeniach gospodarstw rolnych przed suszą - złożenie wniosków o dotację.
Informacja ARiMR