Wójt Gminy Godzianów informuje, o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na wymianę źródeł ciepła na źródła ekologiczne (pompy ciepła, piece gazowe, piece spalające biomasę).  
Pismo przewodnie
Koszty szacunkowe - kotły gazowe
Koszty szacunkowe - kotły na pelet
Koszty szacunkowe - powietrzne pompy ciepła
Koszty szacunkowe - gruntowe pompy ciepła

Ankieta do pobrania:
str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
Ankiety również są do pobrania w Urzędzie Gminy w Godzianowie