Komunikat w sprawia zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Informacja