Od 01.01.2020 roku - kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie.
Informacja