Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów