dotyczący badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Płyćwia.

Komunikat