Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie

Program współpracy

Formularz konsultacji