Postanowieni Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 25 września 2019 r. w związku ze zwołaniem pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
Załącznik