o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
obwieszczenie o wydaniu decyzji