Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa Gazociągu.

Obwieszczenie