Informacja dla rolników dotycząca możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.
Pismo dot. składania wniosków