W dniu 26.06.2019r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Godzianów. Podczas sesji obyła się debata nad Raportem o Stanie Gminy Godzianów za rok 2018. Rada podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Godzianów   i udzieliła absolutorium.

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6