Lnisno eko

W Szkole Podstawowej w Lniśnie w roku szkolnym 2018/19 realizowany był projekt ekologiczny pt. „Oczyśćmy atmosferę”, na który środki szkoła pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu Szkoła Podstawowa w Lniśnie otrzymała dotację w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 ”.

Informacja o projekcie