Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Okręgowej

 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, ogłasza nabór kandydatów do Komisji Okręgowej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Okręgowej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W skład Komisji Okręgowej może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie łódzkim..

W skład Komisji Okręgowej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Osobą kandydującą do Komisji Okręgowej zobowiązana jest wypełnić czytelnie
i podpisać dokumenty znajdujące się poniżej.:

1. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Okręgowej

2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

Do Komisji Okręgowej nr 130 w Godzianowie można składać dokumenty      w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 maja 2019r. do godz.13.00.

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź do dnia  31 maja 2019r., do godziny 14.00.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4