ZMIANA CENY ZA WODĘ!!

OD 28 MAJA 2019 ROKU ZMIANA CENY WODY W GMINIE GODZIANÓW

 ZGODNIE Z DECYZJĄ WA.RZT.070.1.459.9.2019 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 URZĄD GMINY W GODZIANOWIE INFORMUJE, IŻ STAWKA ZA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY BĘDZIE WYNOSIĆ:

WODA- 2,86 ZŁ NETTO + 8% VAT (3,09 BRUTTO)

 NOWE STAWKI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 28 MAJA 2019 ROKU.