Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w Godzianowie dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Godzianów raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy

Zgłoszenie

Lista osób popierających