Zapytanie ofertowe na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
„Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Godzianów i Lnisno w Gminie Godzianów

Część 1 – Otwarta Strefa Aktywności w Godzianowie (wariant rozszerzony)
Część 2 - Otwarta Strefa Aktywności w Godzianowie (wariant podstawowy)
Część 3 - Otwarta Strefa Aktywności w Lniśnie (wariant podstawowy)”

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zapytanie ofwertowe

notatka_z_przeprowadzonego_rozeznania_cenowego