26 lutego 2019 r. na VI Sesji Rady Gminy Godzianów odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych sołtysów w Gminie Godzianów. Zmiana nastąpiła tylko w miejscowości Kawęczyn. Ustępującego sołtysa Tadeusza Szychowskiego zastąpiła Pani Maria Mozga. Warto zaznaczyć iż Tadeusz Szychowski był sołtysem od 34 lat a zarazem najdłużej pełniącym tą funkcje w Powiecie Skierniewickim.

Sołtysi w Gminie Godzianów:
Anna Krawczyk – Płyćwia
Stanisław Bartosik – Zapady
Jerzy Seliga – Lnisno
Stanisław Petrynowski – Godzianów
Zenon Krupa – Byczki
Maria Mozga – Kawęczyn
1 1

1 19      1 21         1 23

Anna Krawczyk -                Stanisław Bartosik -            Jerzy Seliga - 
Płyćwia                               Zapady                                 Lnisno

 

1 22         1 25       1 20

Stanisław Petrynowski -      Zenon Krupa -                   Maria Mozga - 
Godzianów                            Byczki                                Kawęczyn

1 2

1 3

Podziękowania z wieloletnią pracę na rzecz miejscowości Kawęczyn Tadeuszowi Szychowskiemu 
składa Przewodnicząca Rady Godzianów Halina Karalus

1 4

Podziękowania z wieloletnią pracę na rzecz miejscowości Kawęczyn Tadeuszowi Szychowskiemu
składa Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 11

1 12

1 13

1 14

1 15

1 16

1 17

1 18