Informacja (w załączniku) dotyczy kontroli gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę świni.
Załącznik